Om een menu-item aan te maken die nergens aan is verbonden (niet klikbaar is) gebruik je het menulink-type Scheidingsruimte. Dit menu-item maakt een ruimte of scheidingsteken binnen het menu.
Wordt meestal gebruikt om lange menu's te splitsen of om tijdelijke menu-items toe te voegen om de overzichtelijkheid te verhogen.